ΤΟΥΡΝΟΥΑ – ΑΓΩΝΕΣ

                          ACADEMICA FC14 “FAMILY TOUR”

Στιγμιότυπα από εκδομες μας  και τουρνουά που έχουμε πάρει μέρος.