ΑΙΤΗΣΗ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΗΣ

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

Τα δικαιολογητικά που θα χρειαστεί να προσκομίσετε μαζί με την αίτηση εγγραφής είναι:

  • Χαρτί από καρδιολόγο  (Έντυπο μας).
  • Έντυπο συναίνεσης προσωπικόν δεδομένων.(ΑΦΟΡΑ ΝΕΕΣ ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΠΑΙΔΙΩΝ) ΚΕΠ
  • Έντυπο συναίνεσης άφορα την έκθεση των φωτογραφιών στις σελίδες μας στα social media & site μας οι οποίες περιέχουν τα παιδιά μας. (ΜΟΝΟ ΝΕΕΣ ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΠΑΙΔΙΩΝ)
  • Έντυπο της αίτησης μας
  • Πιστοποιητικό Γεννήσεις με Φωτογραφεία με Σφραγίδα άπο ΚΕΠ (2016-2009) (Νέους – Παλιούς Αθλητές)
  • Κάρτα Υγείας Αθλητή με Φωτογραφεία σφραγισμένη απο Καρδιολόγο .(Νέους – Παλιούς Αθλητές)
  • Ταυτότητα (άφορα παιδιά απο 2008 κ πάνω) φωτοαντίγραφο επικυρωμένο ΚΕΠ
  • Εντυπο Προαγωνιστικου Ελεγχου (Νέους – Παλιούς Αθλητές)
  • Υπευθυνη δηλωση για Ανανεωση Ταυτοτητας Αθλητη ( Παλιους-Αθλητες 2012-2009)
  • Υπευθυνη δηλωση για  Ταυτοτητας Αθλητη ( Νέους Αθλητές 2012-2009)

ΑΙΤΗΣΗ

ΤΜΗΜΑΤΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΣEΖΟΝ 2020-2021    

Θεσσαλονίκη …/…/2020

Αίτηση εγγραφής

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΣΤΟΥ

Ονοματεπώνυμο :

Ημερομηνία γέννησης :                                    Εθνικότητα :

Διεύθυνση κατοικίας :                                       T.K :                Δήμος :

Σταθερό  τηλέφωνο :                                         Κινητό τηλέφωνο παιδιού :

Ιατρικά προβλήματα ( Τραυματισμοί- Ασθένειες) :

Προηγούμενες αθλητικές δραστηριότητες και Hobbies :

Προηγούμενη ομάδα που αγωνιζόσουν :                                     από :

Σχολείο :                      Τάξη :                       Ολοήμερο :    Ναι     Όχι

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΑΤΕΡΑ

Ονοματεπώνυμο :                                              Αριθ. Ταυτότητας :

Επάγγελμα :                                      Ωράριο :                   Ασφ. Ταμείο :

Τηλέφωνο Εργασίας :                        Κινητό :                         Εmail:

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΗΤΕΡΑΣ

Ονοματεπώνυμο :                                              Αριθ. Ταυτότητας :

Επάγγελμα :                                       Ωράριο :                  Ασφ. Ταμείο :

Τηλέφωνο Εργασίας :                        Κινητό :

Οικογενειακή κατάσταση

Αριθμός μελών οικογενείας :

Γονείς σε διάσταση ή διαζευγμένοι :     Ναι     Όχι

Συνέβηκε κάποιο ατυχές περιστατικό (Θάνατος, ολική αναπηρία) στο άμεσο οικογενειακό περιβάλλον.

Περιγραφή :

 

Ο ……………………… γονέας του παραπάνω ποδοσφαιριστή δηλώνω ότι εγώ και ο υιός μου αποδέχομαι τους όρους συμμετοχής που ισχύουν βάση του Καταστατικού και του Εσωτερικού Κανονισμού των τμημάτων Υποδομής και Ανάπτυξης του ……………. και αιτούμαι την εγγραφή του παιδιού μου .

 

ΥΠΟΓΡΑΦΗ :……………