ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΓΓΡΑΦΑ-ΙΑΤΡΙΚΗ ΓΝΩΜΑΤΕΥΣΗ

——-Covid-19—— MONO AYTA TA ΔΥΟ ΧΡΕΙΑΖΟΜΑΣΤΕ 

* Μπορειτε να κατεβάσετε απο εδώ τα έντυπα τα οποία πρέπει να συμπληρώσετε ώστε να γίνει η επανέναρξη των προπονήσεων (COVID-19)  βάση κανόνων και οδηγιών όπως ακριβός ζητούν οι αρμόδιοι.

  1.  Ιατρική Γνωμάτευση COVID-19   ΙΑΤΡΙΚΗ_ΒΕΒΑΙΩΣΗ_COVID-19     ιατρικη βεβαιωση_νεα
  2. Εντυπο Ιατρικης Γνωματευσης για Αθλητες χωρις Δελτιο ( Κ6,Κ7,Κ8,Κ9)μαζί με την Ιατρική Γνωμάτευση έντυπο_ιατρικού_ιστορικού_αθλούμενου_ης_και_τεχνικού_προσωπικού-COVID